Bredda garageuppfart asfaltering villa. Åkersberga Österåker

Markentreprenören breddade samt asfalterade garageuppfarten vid en villa i Österåker strax utanför Åkersberga. För att bredda uppfarten var vi först tvungna att fälla några träd. Vi kunde därefter genomföra markberedning inför själva asfalteringen. Två lager av grus och makadam användes för att skapa en så stabil grund som möjligt. Slutresultatet är en snygg och i praktiken underhållsfri garageuppfart. Vi hjälpte en beställare med att skapa en bredare och bättre garageuppfart på Bergavägen i Österåker i Norra Stockholm.

Vill du asfaltera din garageuppfart? Då kan vi göra jobbet. Läs mer här.

Kontakta oss idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Adress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *