Rör för dränering

Dränering - ett måste för att skydda huset mot fukt

Det är viktigt att dränera runt alla husgrunder för att skydda huset från att fukt tränger in och orsakar mögel- och rötangrepp. Du kan välja att göra dräneringen själv eller ta hjälp av ett företag som arbetar med markanläggning. Väljer du att genomföra en dränering själv är det viktigt att du läser på ordentligt gällande vilka material som är bäst lämpade för den typ av grund som ditt hus står på och vilket djup dräneringsrören måste grävas ner på att för leda bort fukten från husgrunden.

Hur djupt måste du gräva ner dräneringsrören?

En tumregel är du måste gräva minst en meter ut från husgrunden och minst 50 centimeter under husets grundsula när du ska dränera. För att hindra att fukten når betongsulan klär man den med platonmatta. I botten på dräneringsdiket läggs vanligtvis en geotexmatta och sedan ett lager dräneringsgrus ovanpå den. Dräneringsrören placeras ovanpå gruset och därefter fyller man på med mer grus. En dränering måste göras om ungefär var 30:e år.